mushuk ko’rish

Ushbu yozuv yuborilgan edi rad istayman: iltimos izoh ko’rsatadi (yomon tarjima ta’rifi ikki nusxadagi kirish)

Inglizcha-ruscha lug’at bu Backhand chat va boshqa ko’plab so’zlarni tarjima qilish, foydalanish.

Suhbat lug’at tomonidan taklif etilgan tarjima inglizcha-ruscha so’zlarni tarjima boshqa maxsus lug’atlar konsalting orqali bajarish mumkin

About